marți, 12 februarie 2013

Februarie, un nou început

http://www.formula-as.ro/2013/1055/medicina-orientala-66/februarie-un-nou-inceput-16051 "Acum se stabileşte direcţia de evoluţie a stării de sănătate pentru tot anul care urmează" Dr. TEODOR COLDEA - medic specialist în acupunctură şi medicină ayurvedică Februarie, un nou început http://www.formula-as.ro/2013/1055/medicina-orientala-66/februarie-un-nou-inceput-16051 "Acum se stabileşte direcţia de evoluţie a stării de sănătate pentru tot anul care urmează" Dr. TEODOR COLDEA - medic specialist în acupunctură şi medicină ayurvedică - D-le dr. Coldea, articolul dvs. legat de previziu­nile sănătăţii în anul 2013, anul Şarpelui de apă, în zodiacul chinezesc, s-a bucurat de mare trecere printre cititorii revistei "Formula AS", care ne cer prin scrisori să revenim asupra "horoscopului" medical, cu noi informaţii. Întrucât luna Februarie bate deja la uşă, vă rugăm să ne oferiţi o perspectivă asupra ei. - În luna februarie începe noul an chinezesc 2013, Anul şarpelui de apă. Este o perioadă foarte importan­tă, deoarece acum se stabileşte direcţia de evoluţie a stării de sănătate pentru tot anul care urmează. Luna februarie este în medicina chinezească un intersezon, o perioadă de trecere dintre două anotimpuri, iarna şi primăvara. Seminţele care s-au adăpostit sub pământ, în întuneric, se trezesc la viaţă odată cu venirea căldu­rii şi izbucnesc cu putere. Echivalentul acestui feno­men în corpul nostru este reprezentat de următorul aspect: ţinând cont că iarna, energia este situată predo­minant în rinichi şi influenţează sistemele dependente de el (oasele, organele genitale, urechea), primăvara, energia se mută în ficat şi vezica biliară, influenţând corespondentele lor (ochii, muşchii, unghiile, imuni­tatea). Se înţelege, deci, că în luna februarie pot exista tulburări pe toate aceste sisteme. Pe de altă parte, în medicina chineză, care se bazează pe cele cinci ele­men­te, februarie aparţine de elementul Pământ. Siste­mul celor cinci elemente - lemn, foc, pământ, metal şi apă - descrie dependenţa noastră de ciclurile naturii, care ne influenţează în mod direct. În sistemul celor cinci elemente nimic nu rămâne stabil. Totul se află în­tr-o permanentă schimbare, un circuit în care suntem şi noi integraţi. Toate fiinţele, funcţiile corpului şi or­ga­nele, la fel ca şi alimentele şi medicamentele au o legătură cu aceste elemente. Simbolistica elementului Pământ - Ce simbolizează elementul Pământ în medicina chineză şi cum ne influenţează sănătatea? - Să ne amintim că în Biblie scrie că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, din pământ - căruia i se dă viaţă prin suflu (Duhul Sfânt). Conform medicinii chineze, energia pătrunde şi ea prin nări în plămâni, care se află într-o stare de vid înainte de prima respiraţie (vidul fiind locul unde iau naştere toa¬te lucrurile). Ei se deschid odată cu prima respiraţie, dând naştere vieţii. Astfel, putem spune că ne naştem şi murim puţin câte puţin, cu fiecare respiraţie... În corpul nostru, elementul Pământ este prezent peste tot, fiind reprezentat de carne şi ţesutul conjunc¬tiv - structuri care cuprind toate celulele organismului. Organele care reprezintă acest element în mod special sunt stomacul, splina şi pancreasul, din punct de ve¬dere fiziologic fiind vorba de digestie, metabolism, circulaţie, articu¬laţii, reglarea glicemiei, sistem nervos central şi perife¬ric, sânge, imunitate. Funcţiile psihice dominate de elementul Pământ sunt gândirea con¬ştientă (analiza), iar în cazurile pa¬tologice, îngrijorarea şi obsesivitatea; culoarea corespon¬dentă este galbenul, gustul predomi¬nant este dulce, planeta guvernantă este Saturn. În filozofia taoistă, elementul Pă¬mânt se regăseşte şi în structura ple¬xu¬lui solar - structură energetică şi anatomică în ace¬laşi timp, care are legătură cu ceea ce chinezii numesc "focarul mijlociu", locul pe unde comunicăm şi asimilăm tot ceea ce primim de la viaţă (alimente, emoţii) şi - după caz - activitatea neurovegetativă la nivelul orga¬nelor interne. "Casa emoţiilor" - plexul solar - Să înţelegem că energia plexului solar ne afec¬tează di¬rect psihicul şi sub¬conştientul? - Plexul solar ne influenţează în primul rând egoul, pute¬rea per¬sonală şi instinctul de conservare. Echilibrul la acest nivel se mani¬festă prin autoapreciere, respect de sine, autodisciplină, morali¬tate, logică, tărie de caracter şi curajul de a risca, bazat pe intui¬ţie. Plexul solar este zona prin care interac¬ţionăm emoţional cu cei din jur şi care ne avertizează de energia negativă sau pozitivă din acţiunile celorlalţi (un bun exemplu este senzaţia de gol în stomac). Dezechilibrul la acest nivel se mani¬fes¬tă prin nevoia continuă de aprobare, incapacitatea de a te aprecia, teama de abandon şi de a rămâne cu tine însuţi, hipersen¬sibilitate la critici, temeri legate de aspectul fizic (îmbătrânire, chelire, îngrăşare etc.). La nivelul plexului solar, noi ne individua¬lizăm ca fiinţe, aici luând naştere egoul, iar legat de el - gândi¬rea conştientă şi mintea. Iar mintea nu se odih¬neşte niciodată şi ne pune mereu alte şi alte pro¬bleme în faţă, pentru a fi frământaţi şi agitaţi încon¬tinuu; astfel uităm că noi nu suntem mintea noastră, ci fiinţe spirituale care conţin grăuntele de nemurire numit sine, aflat în suflet şi care vine de la Dumnezeu. Sinele înseamnă intuiţie, bucu¬rie, trăirea momentului prezent şi con¬ştiinţa că totul este un întreg inseparabil. Dacă subor¬donăm mintea sinelui, atunci ea va deveni un puternic instrument de adaptare şi rezolvare a problemelor de zi cu zi. În caz contrar, vom de¬veni sclavii gândirii, care ne va adânci din ce în ce mai mult în necazuri şi probleme, făcându-ne să uităm de sufletul nostru şi de adevăratul sens al vieţii. Descartes spunea "Gân¬desc, deci exist!", dar eu cred că adevărul existenţei stă în afirmaţia "Iu¬besc, deci exist!". Pentru echilibrarea plexului solar şi tratarea problemelor legate de acesta, trebuie să înţele¬gem, în primul rând, că vindecarea înseamnă a avea încredere în tine însuţi şi stimă de sine. Dacă ne acceptăm viaţa aşa cum este, văzând mereu partea plină a paharului, vom dezvolta o atitudine de apreciere şi mulţumire pentru tot ceea ce suntem şi ceea ce avem. În acest fel, vom putea evolua şi ne vom putea vindeca, având în acelaşi timp tăria de a fi noi înşine. Organe afectate în luna februarie: splina, pancreasul, stomacul - Ce afecţiuni pot apărea în aceas¬tă perioadă, din cauza deze¬chi¬librelor energetice? - După cum am spus, în medi¬ci¬na tradiţională chineză, plexul solar poartă denumirea de focar mijlociu. Dezechilibrul la acest nivel poate afecta splina, pancreasul şi stoma¬cul. Semnele precoce că pancreasul este obosit sunt balonarea, senzaţia de oboseală intensă (sfârşeală) şi umflarea mâinilor şi a picioarelor. Un alt semn, des întâlnit la unele per¬soane, este faptul că deşi mă¬nân¬că puţin, nu pot să slăbească deloc, acest fenomen fiind numit obstrucţie (sindrom bi - în chine¬ză), adică tot ceea ce mâncăm se asi¬milează, iar eliminarea este blo¬cată. Chinezii spun că stomacul depozitează alimentele, iar splina şi pancreasul extrag esenţa energetică şi principiile nutritive, hrănind cu ele toate celulele din corp, până în vârful degetelor. Astfel se explică de ce atunci când pancreasul se îmbolnăveşte (ca în cazul diabetului), atât de multe aparate şi sisteme din organismul nostru se dezechilibrează. Putem enumera aici tulburări în funcţionarea rinichilor, a sistemului nervos periferic, la ochi, în circulaţia sanguină, la nivelul inimii. Rea¬min¬tim că zahărul prelucrat de pancreas prin insulină este singurul aliment pentru creier, astfel explicându-se de ce când pancreasul este în suferinţă, apar obo¬seala mentală şi pierderile de memorie. De ase¬menea, îngri¬jorarea şi obsesiile ajung în timp să deze¬chilibreze pan¬creasul, favorizând apari¬ţia diabetului zaharat. Este valabilă şi reciproca: bol¬navul de diabet este un om veş¬nic îngrijorat. Deze¬chilibrul pancrea¬sului se mani¬festă şi prin oscilaţii mari ale glicemiei (hipo şi hiper¬glicemie) sau prin că¬deri de glicemie (transpiraţii reci, tremurături de mâini, ameţeli, înce¬ţo¬şarea vederii, le¬şin), care sunt de fapt boli ale depo¬zitelor de glicogen din ficat şi semne că ficatul obosit nu mai poate ajuta pancreasul să meta¬bolizeze zahărul. Dar afecţiunile care ţin de pancreas acoperă, în medicina chineză, o arie mult mai vastă: tulburări de circulaţie periferică (varice şi tromboflebită), tulburări ale celulelor sanguine (hematii, leucocite, trombocite), tulburări articulare (toate tipurile de reumatism şi dureri articulare), tulburări ale sistemului nervos cen¬tral şi periferic (polineuropatii, demielinizări, memo¬rie, probleme emoţionale şi psihice), probleme imuni¬tare (boli autoimune: lupus, dermatomiozită, sclero¬dermie). Când pancreasul secretă mai puţine enzime digestive, digestia este incompletă, iar în ca¬zurile ex¬tre¬me putem avea o diaree cronică. Tot de acest centru ţin şi bolile de stomac (ulcer, gastrite, re¬flux gastro-esofagian), menţionând în acest context că organismul nostru conţine numeroşi microbi: Candida albicans, Helicobacter pylori etc. Secretul menţinerii echilibru¬lui digestiv este păstrarea unui pH neutru şi a unei flore intestinale normale. O ultimă precizare: în medi¬cina chineză există un nivel energetic numit tai yin (format din plămân şi pancreas), care este cosiderat locul unde se hotărăşte dacă o boală se vindecă sau pătrunde mai adânc în organism şi se cronicizează, un pancreas echilibrat fiind răspunzător de acest fapt. - Ce trebuie să facem pentru a ne păstra sănă¬tatea, în această perioadă? - Este foarte important să pornim cu dreptul în procesul de prevenire şi vindecare a bolilor, în acest scop folosind acupunctura, completată cu plante me¬dicinale şi regim alimentar. Putem folosi următoarele puncte de acu¬punctură: S36 (pentru ulcer, gastrite şi energizare, reglarea poftei de mâncare); S44 (pentru reflux gastro-esofagian şi vise determinate de o diges¬tie deficitară); VU20, VO21 (puncte care reglează bo¬lile cronice de stomac, nivelul glicemiei, bolile reu¬matismale, tulburările leucocitelor şi limfocitelor, dar ajută şi la slăbit); VC12 (reglează plexul solar şi toate organele digestive, precum şi stările emoţionale); IG4, IG11 (reglează imunitatea şi tranzitul intestinal); VB41 (reglează vezica biliară şi stomacul); SP4, SP6 (re¬glează glicemia, sângele, articulaţiile, balonarea şi con¬stipaţia); combinaţia punctelor VS6 cu R6 (pentru problemele de inimă şi circulaţie cauzate de diabet); S25 (reglează colonul iritabil, diareea şi constipaţia). Plantele medicinale autohtone recomandate în această perioadă sunt: dudul, păpădia, mesteacănul, urzi¬ca, coada-şoricelului, gălbenelele, sunătoarea, afinul, salcâmul, răchitanul, silurul, tecile de fasole. Dintre plantele chinezeşti, putem folosi momordica, curcuminul, ghimbirul şi mastic gum. Sunt recoman¬date, de asemenea, lecitina, seminţele de in şi derivaţii de sulf tip MSM, care ajută la refacerea mucusului şi a barierei digestive în faţa microorganismelor. Ca substanţe antimicrobiene şi antiparazitare, se reco¬mandă Goldenseal, cuişoarele, oregano, seminţele de dovleac şi nuca neagră. În dietă, se recomandă includerea alimentelor cu gust dulce şi, secundar, cele cu gust acru, moderat să¬rate, cum ar fi: morcov, ţelină, soia, varză, ciuperci, castraveţi, dovleac, carne de vită, mazăre, porumb, curmale, smochine, mandarine, portocale, piersici, pere, orz verde. De asemenea, se recomandă exerciţiile fizice şi teh¬nicile de relaxare. Se va evita umezeala - fenome¬nul natural care oboseşte pancreasul. Prin acupunctură, nu numai că tratăm şi echilibrăm organismul şi afecţiunile menţionate, dar putem depista cu mult timp înainte care sunt punctele slabe ale organismului (pen¬tru a le putea debloca), evitând astfel să ajungem la boli cronice grave. Pe lângă tratarea bolilor şi deze¬chi¬librelor care ţin de stomac, pancreas şi plexul solar, acupunctura ne ajută să avem un tonus fizic şi psihic bun, să fim pozitivi, energici şi eficienţi, să scoa¬¬tem la lumină tot ceea ce avem mai bun în noi. Dacă ne iubim corpul şi sufletul, hrănindu-le cu ali¬men¬te şi emoţii pozitive, vom deveni fiinţe echilibrate, care vor face lumea un loc mai bun, pentru că şi noi suntem o parte din ea. D-l dr. TEODOR COLDEA poate fi contactat la Centrul de Medicină Integrativă Qi din B-dul Pache Protopopescu nr. 119, sector 1, Bucureşti, tel 021/252.35.35, 0734/82.57.77, e-mail: office@clinicaqi.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu